Harjoittelulla ratsastajan polvikipu kuriin!

Tämä blogiteksti on kirjoitettu yhdessä HurdaPhysion Hennan kanssa ratsastajan polvikipua käsitelleen opinnäytetyömme pohjalta. Teksti on julkaistu molempien blogeissa. Ratsastuksen yleisyyteen nähden lajin ratsastajan fysiikalle asettamista vaatimuksista on erittäin vähän tutkittua tietoa. Iso osa kilpailevista ratsastajista kärsii kivusta, ja he kokevat kivun vaikuttavan suoritukseensa mm. lisääntyneenä lihasheikkoutena ja liikelaajuuksien pienenemisenä, mutta eivät kuitenkaan lopeta tai vähennäJatka lukemista ”Harjoittelulla ratsastajan polvikipu kuriin!”